Rekisterisuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/199) 10 §
Laatimispäivä 27.12.1017

1. Rekisterinpitäjä
Työväen Musiikkitapahtuma ry, 0869273-4
Kanavanranta 3A, 37600 Valkeakoski
040 525 7177, info@valmu.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Marianne Haapoja
Kanavanranta 3A, 37600 Valkeakoski
040 525 7177

3. Rekisterin nimi
Työväen Musiikkitapahtuma ry:n yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Työväen Musiikkitapahtuma ry:n toiminnanohjausjärjestelmän kontaktirekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Työväen Musiikkitapahtuma ry:n verkkosivuilla lomakkeita täyttäneistä henkilöistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa lomaketta täyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Työväen Musiikkitapahtuma ry:n toiminnanohjausjärjestelmän yhteystietorekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmän sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.