Skip to content

Työväen Musiikkitapahtuma tutkii ruotsinsuomalaista työväenkulttuuria

JULKAISTU: 29.9.2018

Työväen Musiikkitapahtuman ry:n projekti Työväenkulttuuri ruotsinsuomalaisissa siirtolaisyhteisöissä tutkii ja tuo esille ensimmäisen ja toisen polven suomalaissiirtolaisia, jotka ovat muuttaneet työn perässä Ruotsiin tai syntyneet siellä suomalaistaustaiseen perheeseen. Projektissa tutkitaan ruotsinsuomalaisten identiteettiä, elämäntapaa ja musiikkia. Samalla tarkastellaan, minkälaista työväenkulttuuria näissä piireissä on löydettävissä ja miten ruotsinsuomalaisten kulttuuri ja taide on muuttunut vuosikymmenien saatossa maastamuuton jälkeen. Projekti käsittelee myös ruotsinsuomalaisten toisen sukupolven voimakasta esilletuloa nimenomaan musiikin kautta.

Projektissa tutkijoina ovat Saijaleena Rantanen Taideyliopistosta sekä Kai Latvalehto, joka on tehnyt väitöskirjansa ruotsinsuomalaisista Åbo Akademiihin. Projektin kyselyyn etsitään median ja yhteisöjen avulla henkilöitä ja ryhmiä, joita osaa myös haastatellaan.

Projektin yhtenä tavoitteena on tuoda taiteilijat Suomeen esiintymään ja kertomaan omaa tarinaansa kesällä 2019 Työväen Musiikkitapahtumaan. Tutkimuksesta ja haastatteluissa kerätyistä tarinoista tehdään kuvakirja. Valokuvaajaksi projektiin on lupautunut AJ. Savolainen (https://www.behance.net/ajsavolainen). Kirjan kuvista ja tarinoista rakennetaan näyttely joka kiertää Suomessa ja Ruotsissa. Työväen Musiikkitapahtuma antaa siirtolaistaustaisille ja suomalaisille taiteilijoille ja festivaaliyleisölle hienon tilaisuuden päästä keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Alla linkit kyselyihin. Toivomme vastauksia lokakuun 2018 loppuun mennessä. Kyselyä saa välittää eteenpäin.

www.valmu.com/kysely
www.valmu.com/utredning


Lisätiedot:

Marianne Haapoja
projektin vetäjä, toiminnanjohtaja

puh. +358 400 982 987
marianne.haapoja@valmu.com

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email